مرور رده

کاشت ابرو

مراقبت های بعد از کاشت ابرو: قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید

کاشت و ترمیم ابرو یک روش بسیار دقیق است و شناخت ماهیت، اهداف، عوارض بالقوه، و محدودیت‌­هایی که این روش به دنبال دارد از مواردی هستند که پزشک در جلسه مشاوره به طور کامل برای شما شرح می‌­دهد. حتما بخوانید: کاشت و ترمیم ابرو…